Zahajovací koncert s Petrem Popelkou

2. říjen 2023

Rudolfinum, pondělí 2. 10. 2023 v 19.30 hodin.
Veřejná generální zkouška ve 14.30 hodin.

Erich Wolfgang Korngold: Koncert pro housle a orchestr

Gustav Mahler: Symfonie č. 1

Petr Popelka dirigent
María Dueñas housle

Na zahajovací koncert sezony pozval šéfdiri­gent rozhlasových symfoniků Petr Popelka jednu z nejvyhledávanějších mladých hous­listek posledních let, Maríu Dueñas. Rodačka ze španělské Granady na sebe upozornila ví­tězstvím v Mezinárodní soutěži Yehudi Me­nuhina a v současné době vystupuje v nej­prestižnějších koncertních sálech světa. V čes­kém debutu zahraje na nástroj z dílny Anto­nia Stradivariho virtuózní Koncert pro housle a orchestr Ericha Wolfganga Korngolda.

V druhé polovině večera Petr Popelka poprvé se svým SOČRem uvede Gustava Mahlera. Od rodáka z Kališť na Vysočině zazní monu­mentální Symfonie č. 1 zvaná Titán, plná dramatických momentů, niterné lyriky i od­kazů na lidovou hudbu.

Setkání s umělci před koncertem se z provozních důvodů neuskuteční.
Za změnu se omlouváme.

Ceny vstupenek: 1 100 Kč | 900 Kč | 700 Kč | 500 Kč | 300 Kč | 180 Kč

Změny v programu účinkujících jsou vyhrazeny.

autor: SOČR
Spustit audio