Konkurz do Orchestrální akademie

Symfonický orchestr Českého rozhlasu vypisuje konkurz do Orchestrální akademie pro nástroje housle a lesní roh.

Doba studia: září 2020 – červen 2021

Konkurzy se budou konat ve dnech: 

5. 3. 2020 od 14:00 – lesní roh 

6. 3. 2020 od 14:00 – housle 

ve studiu S2 Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2.

Přihlášky ke konkurzu společně se životopisem zasílejte na adresu:

Český rozhlas – personální oddělení
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

nebo na e-mail: jan.moravec@rozhlas.cz, a to nejpozději do 20. 2. 2020.

Požadovaný repertoár a orchestrální party:

HOUSLE:
W. A. MOZART: Libovolný houslový koncert - 1. věta s kadencí

B. SMETANA: Prodaná nevěsta - předehra (I. nebo II. housle), Má vlast - Šárka (I. nebo II. housle), Z českých luhů a hájů (I. nebo II. housle)

LESNÍ ROH:
W. A. MOZART: Koncert č. 2. - 1. věta

A. DVOŘÁK: Koncert pro violoncello - 1. věta (Cor 1), Symfonie č. 8 - 1. věta (Cor 1), Symfonie č. 9 - 1. věta (Cor 3) 4. věta (Cor 3)

Konkurzní notový materiál orchestrálních partů společně s pozvánkou ke konkurzu obdrží kandidáti elektronicky po uzávěrce přihlášek, nejpozději 25. 2. 2020.