SOČR otevírá Orchestrální akademii pro mladé talenty

2. listopad 2018
Mikuláš Koska

Orchestrální akademie SOČRu je určena pro studenty a absolventy uměleckých škol ve věku 18–30 let.

Podmínkou přihlášení je maximální věk uchazeče v době zahájení 28 let. Předpokládaná doba studia je leden–červen 2019 a září 2019–červen 2020, po jejímž absolvování posluchač obdrží certifikát dokládající absolutorium Orchestrální akademie SOČR.

Náplní studia je především účast na koncertních a nahrávacích projektech (případně zahraničních zájezdech) SOČRu v rozsahu přibližně dvou orchestrálních projektů měsíčně.

Členům akademie jsou přiznány honoráře za absolvované zkoušky natáčecí frekvence a koncerty. Výše honoráře je fixní, a to 500,-Kč za jednu účast na zkoušce, natáčecí frekvenci nebo koncertu (u zahraničních zájezdů dle dohody). Členové akademie jsou při studiu orchestrálních partů a při přípravě na zkoušky a koncerty vedeni předními hráči SOČRu.

SOČR neposkytuje ani nehradí členům akademie ubytování ani žádné cestovní náklady. Členové akademie rovněž nemají nárok na poskytnutí koncertního oděvu ani nástroje nebo jeho součástí.