SOČR otevírá Orchestrální akademii pro mladé talenty

Mikuláš Koska
Mikuláš Koska

Orchestrální akademie SOČRu je určena pro studenty a absolventy uměleckých škol ve věku 18–30 let.

Podmínkou přihlášení je maximální věk uchazeče v době zahájení 28 let. Předpokládaná doba studia je leden–červen 2019 a září 2019–červen 2020, po jejímž absolvování posluchač obdrží certifikát dokládající absolutorium Orchestrální akademie SOČR.

Náplní studia je především účast na koncertních a nahrávacích projektech (případně zahraničních zájezdech) SOČRu v rozsahu přibližně dvou orchestrálních projektů měsíčně.

Členům akademie jsou přiznány honoráře za absolvované zkoušky natáčecí frekvence a koncerty. Výše honoráře je fixní, a to 500,-Kč za jednu účast na zkoušce, natáčecí frekvenci nebo koncertu (u zahraničních zájezdů dle dohody). Členové akademie jsou při studiu orchestrálních partů a při přípravě na zkoušky a koncerty vedeni předními hráči SOČRu.

SOČR neposkytuje ani nehradí členům akademie ubytování ani žádné cestovní náklady. Členové akademie rovněž nemají nárok na poskytnutí koncertního oděvu ani nástroje nebo jeho součástí.

Požadovaný repertoár a orchestrální party:

I. housle

II. housle

kontrabas

klarinet

lesní roh

violoncello

viola