SOČR vyhlašuje konkurz na pozici zástupce vedoucího skupiny viol a do Orchestrální akademie

11. leden 2019
Symfonické fantazie Marka Šedivého, 26. listopadu 2018

SOČR vypisuje konkurz na zástupce vedoucího skupiny viol a dále také do Orchestrální akademie pro I. a II. housle a violu, a to na období studia březen – červen 2019 a září 2019 – červen 2020.

Konkurz na zástupce/zástupkyni vedoucího skupiny viol se bude konat dne 14. března 2019 od 14:00 ve studiu S1 Českého rozhlasu v budově Vinohradská 12, Praha 2.

Klavírní doprovod je zajištěn ze strany SOČRu, vlastní klavírní doprovod je možný.

Přihlášky ke konkurzu společně se životopisem zasílejte nejpozději do 31. ledna 2019 na e-mail jan.moravec@rozhlas.cz nebo na adresu:

Český rozhlas – personální oddělení
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Orchestrální akademie

Konkurz do Orchestrální akademie se bude konat dne 28. února 2019 od 14:00 ve studiu S1 Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2.

Přihlášky ke konkurzu společně se životopisem zasílejte nejpozději do 31. ledna 2019 na e-mail jan.moravec@rozhlas.cz nebo na adresu:

Český rozhlas – personální oddělení
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Požadovaný repertoár a orchestrální party:

I. housle

II. housle

viola

Podmínky

Orchestrální akademie SOČRu je určena pro studenty a absolventy uměleckých škol ve věku 18–30 let.

Podmínkou přihlášení je maximální věk uchazeče v době zahájení 28 let. Předpokládaná doba studia je leden–červen 2019 a září 2019–červen 2020, po jejímž absolvování posluchač obdrží certifikát dokládající absolutorium Orchestrální akademie SOČR.

Náplní studia je především účast na koncertních a nahrávacích projektech (případně zahraničních zájezdech) SOČRu v rozsahu přibližně dvou orchestrálních projektů měsíčně.

Členům akademie jsou přiznány honoráře za absolvované zkoušky natáčecí frekvence a koncerty. Výše honoráře je fixní, a to 500,-Kč za jednu účast na zkoušce, natáčecí frekvenci nebo koncertu (u zahraničních zájezdů dle dohody). Členové akademie jsou při studiu orchestrálních partů a při přípravě na zkoušky a koncerty vedeni předními hráči SOČRu.

SOČR neposkytuje ani nehradí členům akademie ubytování ani žádné cestovní náklady. Členové akademie rovněž nemají nárok na poskytnutí koncertního oděvu ani nástroje nebo jeho součástí.