SOČR vypisuje konkurz na pozici Fagot s nástupem do zaměstnání od 1. 1. 2025

1. červenec 2024

Konkurz se bude konat dne 3. 10. 2024 od 14:00 ve studiu S1 Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2.

Přihlášky ke konkurzu společně se životopisem zasílejte na adresu:

Český rozhlas – personální oddělení, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
nebo na e-mail: jan.moravec@rozhlas.cz  a to nejpozději do 11.9.2024
Pozvánku ke konkurzu obdrží kandidáti elektronicky po uzávěrce přihlášek, nejpozději do 17. 9. 2024.

Konkurzní notový materiál orchestrálních partů je ke stažení na https://socr.rozhlas.cz/

Klavírní doprovod zajištěn, lze mít též vlastní.
Konkurz bude dvoukolový, z toho první kolo bude anonymní.

Požadovaný repertoár:

A. Mozart: Koncert pro fagot B Dur, KV.191, 1. a 2. věta bez kadencí
 
Orchestrální party:

W. A. Mozart: Figarova svatba, předehra part 1. fagot, Tutti plus sólové pasáže
B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra part 1. fagot, začátek - 12. takt po A,
45. takt po A - 77. takt po A, od B - 51. takt po B
2. fagot  písmeno B - 23. takt před C 

P. I. Čajkovskij :     
Symfonie č. 4
, 1. fagot, 2. věta takt 274 - závěr věty, 4. věta od písmena A - takt 53
Symfonie č. 5, 1. fagot, 3. věta 5. takt po A - 9 taktů před E
Symfonie č. 6, 1. fagot, 1. věta ůvod - takt 12,  4. věta  úvod - 2 takty před C

N. Rimskij - Korsakov : Šeherezáda 1. fagot, 2. část  úvod - písmeno A, písmeno I - písmeno M

Přílohy ke stažení

autor: SOČR
Spustit audio