SOČR zve na výstavu Spravedliví mezi národy

9. březen 2023

Titul Spravedliví mezi národy je udělovaný lidem nežidovského původu, kteří během druhé světové války riskovali životy své, svých blízkých a přátel, aby pomohli Židům v záchraně života v období šoa. Poskytli jim úkryt, pomáhali při útěku a zajišťovali materiální podporu, ale svojí sounáležitostí je podporovali i psychicky. Svědectví o záchraně podávají sami zachránění, případně potomci zachráněných nebo zachránců.

SOČR ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a Památníkem Yad Vashem zve na představení výstavy Spravedliví mezi národy.

Od roku 1963 uděluje titul komise památníku obětí šoa Yad Vashem v Jeruzalémě pod patronátem nejvyššího izraelského soudu. Ocenění dostávají medaili s vyraženým jménem a pamětní list Yad Vashem. Zpočátku byl na počest Spravedlivého vysazován strom, dnes je jméno uvedeno na Zdi cti v zahradě Spravedlivých. Do roku 2019 obdrželo titul Spravedlivý mezi národy celkem 27362 osob z celého světa, mezi nimi je také 118 z České republiky a 602 ze Slovenska.

Čtěte také

Vybrané příběhy oceněných představují různé typy pomoci a záchrany: poskytnutí úkrytu, pomoc ve změně identity, zajištění přesunu osoby na jiné místo, pomoc dětem, pomoc v koncentračních táborech. Mezi příběhy z celé Evropy bychom rádi přestavili příběh Jany Sudové, která je jednou z držitelek ocenění.

Jana Sudová (?–1993)

V lednu 1945 odváželi nacisté část práceschopných vězňů koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim v nákladních vagónech na nucené práce do říše. Z vlaku se podařilo uprchnout čtyřem židovským vězňům, kteří vyčerpaní a promrzlí dorazili do malé vesničky Šunychl u Bohumína. Zbídačení muži, kteří se vydávali za partyzány, nalezli útočiště u Jany Sudové. Paní Sudová, která bydlela sama s tříletou dcerou Annou, jim dala najíst a ukryla je na půdě svého domu. Jedním z ukrývaných byl polský Žid Jakob Silberstein, který s rodiči a sourozenci nejprve prošel ghettem, než je nacisté odvlekli do Auschwitz-Birkenau. Jediný z celé rodiny přežil dva roky v nelidských podmínkách. Tři jeho spoluvězni se za čas vydali směrem k frontě. Jakob Silberstein zůstal u Jany Sudové až do osvobození. Když hrozily prohlídky, skrýval se v dutém kmeni stromu v přilehlé zahradě. Při kontrolách domu jeho úkryt nacisté nikdy neodhalili. Po válce se dozvěděl, že paní Sudová od počátku tušila, že se nejedná o partyzány, nýbrž o Židy. Přesto podstoupila obrovské riziko s ohrožením života svého i malého dítěte a uprchlíky přijala.

Medaile udělovaná s vyznamenáním Spravedlivý mezi národy

Janě Sudové udělili ocenění Spravedlivý mezi národy in memoriam roku 2006. Na přání Jakoba Silbersteina v památníku Yad Vashem umístili i symbolickou část kmene stromu, v němž se ukrýval.

Výstava bude k vidění v Rudolfinu dne 27. března v rámci veřejné generální zkoušky a večerního koncertu SOČR. Více informací zde.

Spustit audio

CD SOČRu v e-shopu