Zahájení s houslovým mágem Chačatrjanem

V pátek 27. září zahájí Symfonický orchestr Českého rozhlasu novou sérii abonentních koncertů. Ve Dvořákově síni Rudolfina se představí rezidenční umělec sezony, špičkový houslista arménského původu Sergej Chačatrjan.

Své umění vloží do Šostakovičova Prvního houslového koncertu a moll. Úvod je zadán pro Lutosławského Ouverturu pro smyčce, závěr pak pro Dvořákovu Osmou symfonii. V tento slavnostní zahajovací večer budou rozhlasoví symfonikové hrát pod taktovkou svého šéfdirigenta a uměleckého ředitele Alexandra Liebreicha.

Vztah k polské hudbě je přirozeným důsledkem Liebreichova uměleckého působení v Katowicích – v čele Národního symfonického orchestru Polského rozhlasu stál v letech 2012–19. Lutosławského Ouvertura pro smyčce má ovšem zároveň sepětí i s historií rozhlasového orchestru z Prahy. Jeho někdejšímu řediteli, svého času též programovému řediteli Československého rozhlasu Mirko Očadlíkovi je kompozice věnována a její premiéra se uskutečnila v Praze v listopadu 1949, tedy před 70 lety, za řízení Grzegorze Fitelberga.

Ze stejného období pochází Šostakovičův Houslový koncert č. 1. Autor ho rozepsal roku 1948, v čase neblaze proslulých výpadů Andreje Ždanova, Stalinova blízkého spolupracovníka pro kulturní záležitosti. Nastalé období temné éry v hudebním světě Sovětského svazu se uzavřelo až po pěti letech, se Stalinovou smrtí.

Šostakovič koncert raději odložil, s premiérou vyčkal na lepší časy. Věnoval ho Davidu Oistrachovi, s nímž o skladbě intenzivně diskutoval a pod jehož vlivem provedl několik úprav. K premiéře došlo v říjnu 1955 v Leningradu – hrál David Oistrach a Leningradská filharmonie s Jevgenijem Mravinským.

Sergej Chačatrjan opakovaně zazářil na hudebním nebi – kupříkladu když roku 2000 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Jeana Sibelia v Helsinkách a stal se tak historicky nejmladším vítězem této renomované soutěže. Že nešlo o směsici náhody a štěstí potvrdil o pět let později, když vybojoval zlatou příčku v dalším prestižním projektu, Soutěži královny Alžběty v Bruselu.

Na pódiích se dnes potkává s nejlepšími světovými dirigenty, jakými jsou Herbert Blomstedt, Valerij Gergijev, Gianandrea Noseda, Vasilij Petrenko, Juraj Valčuha. Jeho dosud poslední nahrávka s titulem My Armenia, kde je mu u klavíru partnerkou jeho sestra Lusine, vyšla jako připomínka stého výročí arménské genocidy a uctění památky jejích obětí. Album získalo cenu Echo Klassik.

S fenomenálním houslistou se v sezoně SOČRu znovu potkáme v dubnu 2020, kdy přednese Koncert D dur Johannesa Brahmse.

Finále slavnostního zahajovacího koncertu je v pátek 27. září zadáno pro Symfonii č. 8 G dur Antonína Dvořáka z roku 1889, optimisticky laděné dílo, jež vznikalo v mimořádně příjemném tvůrčím rozpoložení na letním sídle ve Vysoké u Příbrami.