Konkurz do Orchestrální akademie – harfa

11. listopad 2021

Symfonický orchestr Českého rozhlasu vypisuje konkurz do Orchestrální akademie na hráče nebo hráčku na harfu. Doba studia: únor 2022 – červen 2023.

Konkurz se bude konat dne 14. ledna 2022 od 14.00 ve studiu S1 Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2.

Jak se přihlásit

Přihlášky ke konkurzu společně se životopisem zasílejte na adresu:

Český rozhlas – personální oddělení
Vinohradská 12, 120 99  Praha 2
nebo na e-mail: jan.moravec@rozhlas.cz

a to nejpozději do 15. prosince 2021.

Požadovaný repertoár a orchestrální party

První věta a kadence z romantického koncertu nebo romantická virtuózní skladba pro sólovou harfu.

Orchestrální party

  • Bedřich Smetana: Vyšehrad
  • Hector Berlioz: Fantastická symfonie - 2. věta (part II. harfy)
  • Max Bruch: Skotská fantazie - 1. věta (Adagio cantabile), 4. věta (Allegro guerriero)
  • Josef Suk: Pohádka - 1. věta
  • Leoš Janáček: Sinfonietta - 2. a 3. věta

Na konkurzu bude k dispozici harfa Lyon and Healy, model 23. Uchazeč/ka si může přivézt vlastní nástroj.

Klavírní doprovod je zajištěn ze strany SOČRu, vlastní klavírní doprovod je možný.

Konkurzní notový materiál orchestrálních partů ke stažení

Orchestrální akademie SOČRu je určena pro studenty a absolventy uměleckých škol ve věku 18 – 30 let. Podmínkou přihlášení je maximální věk uchazeče v době zahájení 28 let.

Po jejím absolvování posluchač obdrží certifikát dokládající absolutorium Orchestrální akademie SOČR.

autor: SOČR
Spustit audio

CD SOČRu v e-shopu